ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1.ใครที่ชื่อว่ามีผมยาวที่สุดในโลก ?

 

2.พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใดของไทย ?

 

3. การทดลองระเบิดปรมาณูที่มีแรงระเบิดสูงสุดในโลกมีที่ไหน

 

4. จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้จัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศกี่ครั้ง ?

 

5. น้ำท่วมกรุงเทพ ฯ ครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อใด ?

 

6.ทหารเรือถือเอาดอกไม้อะไรเป็นเครื่องหมายแห่งความสามัคคี ?

 

7. สัตว์อะไรที่ร่างของมันสูงใหญ่ แต่ตาเล็กนิดเดียว ?


 

8. จังหวัดใดของไทยที่มีคนต่างด้าวน้อยที่สุด

 

9. สิทธิภาพนอกอาณาเขต เกิดมีในไทยเมื่อใด ?

 

10. ยาแดงใส่แผล มีชื่อเป็นสากลว่าอะไร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว