ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เครื่องหมายประจำชาติไทยเป็นทางราชการ คืออะไร ?

 

2. ใครคือสตรีไทยคนแรก ที่ได้รับรางวัลแม็กไซ -ไซ ?

 

3. ในโลกนี้ คนเกิดกับคนตาย อย่างไหนจะมากกว่ากัน ?

 

4. ถนนยาวที่สุดในประเทศไทย ชื่อว่าอะไร ?

 

5. สัตว์อะไรเป็นสัตว์ที่สูงที่สุดในโลก ?

 

6. วุ้นเส้นทำจากอะไร ?

 

7. หนึ่งหุนยาวกี่นิ้ว ?


 

8. กรมพระราชวังบวร ฯ ในรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร ์ คืออะไร ?

 

9. อัศวพาหุ เป็นนามปากกาของใคร ?

 

10. อังกฤษเช่าเกาะฮ่องกงนานกี่ปี ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว