ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อจังหวัดอะไร ?

 

2. สตางค์เริ่มใช้ในรัชกาลใด ?

 

3. ใครเป็นผู้นำยาสูบเข้าไปเผยแพร่ในทวีปยุโรปเป็นคนแรก ?

 

4. สุนทรภู่ เกิดที่จังหวัดไหน ?

 

5. แมวเซา เป็นชื่ออะไร ?

 
6.ภายหลังรับประทานยาพวกซัลฟาแล้ว ควรงดเว้นรับประทานอาหารชนิดใด


 

7. กีฏวิทยา คือวิชาที่เกี่ยวกับอะไร ?


 

8. เมื่อชั่งวัตถุในน้ำ วัตถุนั้นน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ?

 

9.สมาชิกประชาคมอาเซียนมีประเทศใดบ้าง ?

 

10.ตราประจำกระทรวงคมนาคมเป็นรูปอะไร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว