ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. พระบรมรูปทรงม้าสูงสุดกี่ฟุต

 

2. Reindeer คืออะไร ?

 

3. น้ำ 1 ลิตร หนักกี่บาท ?

 

4. ใครเป็นนางเอกในเรื่องจันทโครพ ?

 

5. คำว่า ข้าวหนัก กับ ข้าวเบา ต่างกันอย่างไร ?

 

6. คลังออมสินของไทยตั้งมาแต่รัชกาลไหน ?

 

7.กีฬาโอลิมปิคของโลก มีขึ้นกี่ปีต่อครั้ง ?


 

8. แมวไท มีตาสีอะไร ?

 

9. ใครเป็นคนแรกที่มีชื่อเสียงในการอ้างว่า โลกกลม ?

 

10. West Point คือชื่อของอะไร

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว