ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1.หนังตะลุงเกิดขึ้นที่จังหวัดใดก่อน ?

 

2. วิทยุเครื่องแรกที่ส่งเข้ามาในประเทศไทยชื่อวิทยุอะไร ?

 

3. กระดาษ 1รีมมีกี่แผ่น ?

 

4. ใครแต่งหนังสือเรื่องสามกรุง ?

 

5. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชโอรสของ กษัตริย์พระองศ์ใด ?

 

6.กบินทร์บุรี อยู่จังหวัดใด ?

 

7. ในป่าอาฟริกา มีชะนีหรือไม่ ?


 

8. เทวรูปพระวิศณุกรรม เป็นเครื่องหมายของอาชีพใด ?

 

9. การประสาธน์ปริญญาครั้งแรก ที่กระทำนอกกรุงเทพ ฯได้กระทำที่ไหน ?

 

10.ตลกหลวงลือชื่อของไทยได้แก่ใคร ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว