ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. สะพานเดชาติวงศ์ อยู่ที่จังหวัดไหน ?

้2. ตราจุลจอมเกล้า ฯ ใช้แถบสีอะไร ?

 

3. ดินสอทำจากอะไร ?

 

4ใคร คือ มนุษย์อวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกา ?

 

5. ในโลกนี้มีโลหะอะไรมากที่สุด ?

 

6. ใครคือนายกรัฐมนตรีคนแรกของไทย ?

 

7.โรรินเดอร์เปสท์เป็นโรคที่เกิดขึ้นกับสัตว์อะไร ?


 

8.เฮงสัมริน เป็นชื่อของอะไร ?

 

9. โฆษกเจ็ดสีเป็นชื่อเรียกเล่นของใคร ?

 

10. ใครได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปสังคมคนแรกในประวัติศาสตร์ของจีน ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว