ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ประเทศใดได้ชื่อว่าเป็นประเทศแรกที่เก็บภาษีเงินได้

0

้2.การประปาในประเทศไทย มีขึ้นในรัชกาลใด ?

 

3.ใครเป็นผู้สร้าง สุสาน ทัชมาฮัลอันลือชื่อของอินเดีย

 

4.กิเลส คืออะไร ?

 

5. โลหะอะไรบ้างที่เป็นของเหลวในอุณหภูมิธรรมดา ?

 

6. การเล่นหมากกรุก มีขึ้นในประเทศใดเป็นครั้งแรก

 

7.นกมีหู หนูมีปีก ได้แก่สัตว์อะไร ?


 

8.การพูดแบบไฮด์ปาร์ค ( Hyde Park ) มีในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อใด ?

 

9. น้ำตกไทรโยคอยู่ที่ไหน ?

 

10.มาตราเงินของไทยที่เรียกว่า 1ไพ มีค่าเท่าไร ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว