ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. หนังสือที่ให้คนตาบอดอ่าน เรียกว่าหนังสืออะไร ?

้2. บรรพบุรุษของชาวอังกฤษเป็นชาวอะไร ?

 

3.บูดาเปสท์ เป็นเมืองหลวงของประเทศใด ?

 

4. หินเป็นธาตุแท้ใช่หรือไม่ ?

 

5. ใครเป็นคนแต่งกาพย์เห่เรือที่ใช้ในคราวฉลองพุทธศตวรรษที่ 25 ?

 

6. อาน กับ สัปคับ ต่างกันอย่างไร ?

 

7. ศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลาม ศาสนาใดเกิดขึ้นก่อน ?


 

8.ขุนหลวงขี้เรื้อนมีพระนามเดิมว่าอย่างไร ?

 

9. มีธาตุอะไรบ้างที่ต้องเก็บไว้ในน้ำมัน ?

 

10. ส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย อยู่ตรงไหน ?

 

 

 

จรัส บุณยธรรมา

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว