ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ใครเป็นผู้แต่งเรื่องระเด่นลันได ?

้2. คลองคลี อยู่ที่ไหน ?

 

3. สัตว์อะไรที่มองไปข้างหลังได้ โดยไม่ต้องหันหน้าไปทางนั้น ?

 

4. เกาะอะไรที่เป็นด่านป้องกันด่านแรกของสหรัฐจีนแห่งเกาะไต้หวัน ?

 

5. พลตรี กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เคยเป็นประธานสมัชชาใหญ่องศ์การสหประชาชาติ คนที่เท่าไร ?

 

6. กู พร่ำบำเรอแก่ พี่กู ดั่งบำเรอแก่ พ่อกู คำที่เป็นตัวดำหมายถึงใคร

 

7. ใครที่ถูกฆ่าแล้วเป็นมูลให้เกิดสงครามใหญ่ ในประวัติศาสตร์โลกได้


 

8.ดวงจันทร์หมุนรอบโลก 1รอบกินเวลานานเท่าใด

 

9. รถยนต์ยี่ห้ออะไรที่ชื่อเสียงเก่าที่สุดของโลก ?

 

10. สุขนาฏกรรมกับโศกนาฏกรรม มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว