ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. Alexander Dumas คืออะไร ?

้2. ใครเป็นผู้นำเครื่องพิมพ์ดีดมาใช้ในเมืองไทยก่อน ?

 

3.Bernard Shaw มีแนวการประพันธ์อย่างไร ?

 

4. สามเณรถือศีลกี่ข้อ ?

 

5. สภากาชาดไทย หรือสภากาชาดสยามเดิมชื่ออะไร ?

 

6. ใครเป็นผู้แต่งเพลง Blue Danube ?

 

7. ข้าว ประกอบขึ้นด้วยธาตุสำคัญอะไรบ้าง ?


 

8.ใครเป็นผู้สถาปนาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันจักรี ?

 

9. วันอีสเตอร์ ( Easter ) คือวันอะไร ?

 

10. Old Glory คืออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว