ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1..ใครชื่อว่าเป็นผู้สถาปนาระบอบประชาธิปไตย ปัจจุบันให้แก่ญี่ปุ่น ?

 

2.กีฬากอล์ฟ Golf เป็นกีฬาของชนชาติใหนมาก่อน ?

 

3. ทำไมจึงเรียกปืนสั้นชนิดหนึ่งว่าปืนคอลท์

 

4.สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามเป็นรูปอะไร ?

 

5. น้ำมันตับปลา ได้มาจากปลาอะไร ?

 

6. ในน้ำใสบริสุทธิ์แสงจะส่องทะลุเข้าไปได้สักเท่าใด ?

 

7. ในประเทศไทย ตามปกติเฉลี่ยตลอดปีแล้ว ฝนตกมากที่ไหน ?


 

3. ระยะทาง 1ไมล์ ประมาณกี่เส้น ?

 

9. อหิงสกะ เป็นชื่อของอะไร ?

 

10. ใครเป็นผู้ค้นพบตัวยาเพนนิซิลิน ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว