ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. วัดอะไรเป็นวัดแรกแห่งพุทธศาสนา ?

้2. แม่อนงค์ เป็นนามปากกาของใคร

 

3. หนังสือราชกิจจานุเบกษาฉบับแรก พิมพ์ขึ้นเมื่อไร

 

4. ช้างมีชื่อในพงศาวดารมอญ สมัยศึกราชาธิราช มีชื่ออย่างไร ?

 

5. การขุดคลองสุเอซมีประโยชน์อย่างไร

 

6. แม่น้ำสำคัญในแมนจูเรีย ชื่อแม่น้ำอะไร ?

 

7. ใครเป็นคนคิดวิธีคำนวน Logarithm ?


 

8.เดือนที่คนอิสลามถือบวช เรียกชื่อว่าเดือนอะไร ?

 

9. ประเทศใดที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดของลัทธิศาสนามากที่สุดในโลก ?

 

10. จังหัน คือ

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว