ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. โป้ง 32 หมายถึงอะไร ?

้2. บางระจันอยู่ในจังหวัดอะไร ?

 

3.คุกลือชื่อในคราวปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศส เมื่อปี ค. ศ. 1789มีชื่อว่าอะไร ?

 

4. นักมวยไทยคนแรก ที่ไปชกต่างประเทศคือใคร ?

 

5. ใครเป็นคนตั้ง ธรรมยุตินิกาย ขึ้นในเมื่องไทย ?

 

6. แม่วัน เป็นนามปากกาของใคร ?

 

7. เหล็กอะไรในเมื่องไทยที่มีชื่อเสียงในการทำอาวุธมาแต่โบราณ


 

8. ประเทศใดที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขึ้นหน้าขึ้นตาที่สุด ?

 

9. กัลปังหาเป็นพืชหรือสัตว์ ?

 

10.กษัตริย์ไทยพระองศ์ใดได้โปรด ฯ การชกมวยมาก ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว