ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. หินอ่อนมีมากในประเทศไทยที่ไหน ?

้2. ปี พ . ศ .กับ ปี ค . ศ .นับจากอะไร ?

 

3.บันเทา , บรรเทา คำไหนเขียนถูก ?

 

4. ข้าวหนึ่งเกวียน มีกี่ถัง ?

 

5. จงเขียน 142 ตามแบบโรมัน ?

 

6. แมวในราชาศัพท์เรียกว่าอะไร ?

 

7. รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมัยที่ 5 เป็นรัฐบาลชุดที่เท่าใดของสมัยประชาธิปไตย ?


 

8.ใครเป็นผู้เริ่มทำหนังสือ Almanac ของไทยเป็นคนแรก ?

 

9.อารมย์ เขียนถูกหรือผิด ?

 

10. เสือปลา เป็นเสือหรือปลา ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว