ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ในระหว่างที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อยู่ โดยปกติใครเป็นผู้รักษาการแทน ?

้2. ศาสนาใดที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลก ?

 

3 . อียิปต์ โบราณ มีความเชื่ออย่างไร จึงอาบยาศพเก็บไว้เป็นเวลานาน ?

 

4. พระเจ้าอโศกมหาราช มีชื่อเสียงเด่นในทางไหน ?

 

5. Q .E. D. เป็นอักษรย่อของคำอะไร ?


 

6. ดอยอะไรที่สูงที่สุดในประเทศไทย ?

 

7. เขื่อน บางลาง อยู่จังหวัดอะไร ?


 

8. โบราณห้ามไม่ให้หาเลือดกับปู ปูมีเลือดไหม ?

 

9. รัฐอนาโคอยู่ในทวีปอะไร ?

 

10. กรมอัยการ ขึ้นกับกระทรวงอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว