ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. คณะวนศาสตร์ของไทยอยู่ในมหาวิทยาลัยอะไร ?

้2.ปลาวาฬ เลี้ยงลูกด้วยอะไร ?

 

3.เสมาธรรมจักร เป็นตราของกระทรวงอะไร ?

 

4. น้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศไทยชื่อน้ำตกอะไร ?

 

5.ระฆังที่ใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ที่วัดไหน ?

 

6. พระแก้วมรกต ทำด้วยแก้วอะไร ?

 

7. ลูกไม้อะไรของไทยที่มีรสเปรี้ยวที่สุด ?


 

8.กองทัพสหประชาชาติ จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในกรณีอะไร ?

 

9. ฟอล์คแลนด์เป็นชื่อของอะไร ?

 

10. Astronomy หมายถึงวิชาอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว