ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. บางระจัน เป็นบางที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์ อยู่ในจังหวัดอะไร ?

 

2. ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีนานที่สุด คือใคร ?

 

3. Glacier คืออะไร ?

 

4. ราชธานีของอาณาจักรลานช้าง ชื่ออะไร ?

 

5. รัชกาลที่ 1 เป็นอะไรกับรัชกาลที่ 3 ?

 

6. เจ้าอ้ายพระยา ,เจ้ายี่พระยา และเจ้าสามพระยา ใครได้เป็นกษัตริย์ครองราชย์ ?

 

7.ภูกระดึงคืออะไร อยู่ที่ไหน ?


 

8. สวนอีเดน ( Eden ) อยู่ที่ไหน ?

 

9. ใครเป็นผู้บังคับการทหารไทย ในสงครามโลกครั้งแรก ?

 

10. สงครามครั้งใดที่ทหารฝ่ายหนึ่งติดเครื่องหมายกางเขนบนหน้าอกเสื้อ ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว