ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. พระพรหมเป็นเทพเจ้าของใคร ?

 

2. ศพนโปเลียนมหาราชฝังไว้ที่ไหน ?

 

3. น้ำมันตับปลามีวิตามินชนิดไหน ?

 

4. กามนิตในวรรณคดีเรื่องกามนิต ตายเพราะเหตุใด ?

 

5. The Son วรรณกรรมที่มีชื่อของเพิร์ล เอส. บั๊ค . มีชื่อในภาษาไทยว่าอย่างไร ?

 

6. สาวกองค์ใด ที่มีรูปลักษณะคล้ายกับพระพุทธเจ้ามากที่สุด ?

 

7. วันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ?


 

8. น้ำลึก 5 ฟาธอมส์ ประมาณกี่เมตร

 

9. ศรีอยุธยา เป็นนามปากกาของใคร ?

 

10. C .O. D. ย่อมาจากอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว