ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ของคนจีนคือใคร ?

 

2. มุทิตา มีความหมายว่าอย่างไร ?

 

3. ราคาเยาว์ เขียนถูกหรือผิด ?

 

4. มูเซอร์ คืออะไร ?

 

5. นพรัตน์ คืออะไร ?

 

6. แก้ว ทำมาจากอะไรเป็นสำคัญ ?

 

7. ยุงที่กัดคน เป็นยุงตัวผู้หรือตัวเมีย ?


 

8. นกอะไรเป็น นกทีขนาดเล็กที่สุด ?

 

9. อักษรย่อพระปรมาภิไธย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9มีอย่างไร ?

 

10. กระป๋องบรรจุนม ทำด้วยโลหะอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว