ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. น้ำโซดา มีก๊าซอะไรผสมอยู่บ้าง ?

 

2. ใครคือเลขาธิการสหประชาชาติคนแรก ?

 

3. ใครที่หนีออกจากวังไปพร้อมกับเจ้าชายสิทธัตถะ ?

 

4. หลังคาปั้นหยา มีรูปร่างอย่างไร ?

 

5. ดีบุกในประเทศไทยมีมากในจังหวัดใด ?

 

6.คัมภีร์ใบเบิ้ลเล่มไหน ที่มีบทบัญญัติสิบประการ ?

 

7. ปืนบาซูก้า เป็นปืนสำหรับใช้ยิงอะไร ?


 

8. ใครเป็นผู้ก่อตั้งขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ ?

 

9. เมย์เดย์คือวันอะไร ?

 

10. สารที่แข็งที่สุดในโลกคืออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว