ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ผู้แทนองศ์การสหประชาชาติ ที่ไปทำการไกล่เกลี่ยในปาเลสไตน์ และถูกฆ่าตาย ชื่ออะไร ?

 

2. จั่นมะพร้าว เป็นส่วนไหนของต้น ?

 

3. กรุงปารีส ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไร ?

 

4. จงบอกชื่อเทพเจ้าแห่งสงครามตามคติฝรั่ง ?

 

5. เจ้าฟ้ากุ้งคือใคร ?

 

6.ดุสิตสมิต คืออะไร ?

 

7. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระนามเดิมว่าอย่างไร ?


 

8. วิทยาลัยแห่งแรกในอเมริกา ชื่ออะไร ?

 

9. ชนชาติใดที่คิดสร้างวิทยุได้เป็นคนแรก ?

 

10.เหตุใดนายเดวิด มาร์แชล จึงได้ชื่อว่าเป็นบุคลคลสำคัญคนหนึ่งในภาคพื้นเอเซียอาคเนย์ ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว