ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ชาติใดเคยปกครองฟิลิปปินส์ ก่อนสหรัฐอเมริกา ?

 

2. อำเภอที่ตั้งอยู่เหนือสุดของไทยชื่ออะไร ?

 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีชื่อเดิมว่าอย่างไร ?

 

4. หนังสือนิตยสารเก่าแก่ที่สุดของไทย ชื่ออะไร ?

 

5.ข้าวสารเต็มกระสอบหนักประมาณเท่าไร ?

 

6. ได้มีการฆาตกรรมคนสำคัญในกรุงโรม เมื่อก่อนคริสตศักราชประมาณ 44 ปีและต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ อยากทราบว่าใครเป็นผู้ถูกฆาตกรรมในครั้งนี้ ?

 

7 . สะพานปรมินทร์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำอะไร ?


 

8. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างเพื่ออะไร ?

 

9. เพชรเทียมทำขึ้นมาได้อย่างไร ?

 

10. ใครได้ชื่อว่าเป็น 4 ทหารเสือของไทย ในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว