ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ใครเป็นคนเขียนหนังสือเรื่อง ละครแห่งชีวิต ?

 

2. ถ้าขาดวิตามิน ซี. จะทำให้เกิดอะไรขึ้น ?

 

3. ถ้าสังเกตว่ามีนกทะเลบินเข้าหาฝั่ง และร้องเสียงดังแสดงว่าอากาศจะเป็นอย่างไร ?

 

4. ยาดมที่เรียกว่าเยี่ยวอูฐคืออะไร ?

 

5.ป้อมเชิงสะพานผ่านฟ้าในกรุงเทพมหานครชื่ออะไร ?

 

6. วิธีม้าลุกขึ้นแตกต่างกับวิธีของวัวอะไร ?

 

7. ธรรมยุติกนิกาย ตั้งขึ้นในวัดอะไรเป็นครั้งแรก ?


 

8. ใครแต่หนังสือ Anna and the king of Siam ?

 

9. โจ้งโคร่งมีรูปร่างเหมือนสัตว์อะไร ?

 

10. ดอกตะแบกมีสีอะไร มีกลิ่นหรือไม่ ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว