ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. สุนทรภู่มีชีวิตราชการรุ่งเรืองที่สุดในรัชการใด

 

2. บุษราคัม มีสีอย่างไร ?

 

3. ใครเป็นคนสำคัญระดับโลก ที่ไปเจรจาจีนแดงเพื่อหาทางยุติสงครามอินโดจีนเป็นคนแรก ?

 

4.เกาะสมุยอยู่ในจังหวัดใด ?

 

5. โคลัมบัสพบดินแดนทวีปอเมริกาที่เรียกว่า โลกใหม่เมื่อปีอะไร ?

 

6. กรรมพันธุ์ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร ?

 

7. สถานเสาวภา ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด ?


 

8. จังหวัดใดที่ผลิตเกลือทะเลมากที่สุด ?

 

9. รูจมูกของปลา มีไว้ทำไม ?

 

10.เครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ชื่ออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว