ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. สหชาติ หมายถึงอะไร ?

 

2. ไก่ป่ากับไก่บ้าน สังเกตได้อย่างไร ?

 

3. ถ้าเอาด่างทับทิมใส่ลงในกรดเกลือจะเกิดอะไรขึ้น ?

 

4.คลองอะไรในกรุงเทพมหานคร ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเมือง ?

 

5. โลหะผสมที่มีลักษณะคล้ายเงินและไม่เป็นสนิมนั้นเรียกว่าอะไร ?

 

6. มหาราชของต่างชาติพระองค์ใด ที่ยกทัพจากยุโรปเข้ารุกรานถึงอินเดีย ?

 

7. ผ้าห่มขนสัตว์ทำขึ้นในประเทศใดเป็นครั้งแรก ?


 

8. ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นภรรยาของฮิตเล่อร์ มีนามว่าอะไร ?

 

9.นักพากย์หนังไทยคนแรกมีชื่อว่าอะไร ?

 

10. มนุษย์คนแรกตามความเชื่อของคริสตชน คืออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว