ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. กรดเกลือ ทางเคมีเขียนว่าอย่างไร ?

 

2. ที่เรียกกันว่าพรรคแสบ หมายถึงพรรคอะไร ?

 

3. การนั่งกรรมฐานคืออะไร ?

 

4. พระกรรมวาจาจารย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ขณะทรงผนวชคืออะไร ?

 

5. ศรีปราชญ์ ถึงแก่กรรมที่ไหน ?

6. กรุงคอนสแตนติโนเปิล ปัจจุบันนี้คือเมืองอะไร ?

 

7. John Bull เป็นฉายาของประเทศใด ?


 

8.Lord Robert Clive มีชื่อเสียงทางไหน ?

 

9.บิสมาร์ค มีชื่อเสียงทางไหน ?

 

10.งูฟังเสียงด้วยอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว