ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. น้ำที่มีหินปนหยดลงบนพื้นหินนานเข้า จะเกิดอะไร ?

 

2. ทำไมจึงสันนิษฐานว่า ถ้ำที่พบในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่อยู่ของคนสมัยหิน ?

 

3. ไพร่หลวง กำหนดอายุเท่าไร ?

 

4. วังสราญรมย์ สร้างในสมัยใด ?

 

5. เสมาธรรมจักรกับกวาง หมายถึงพุทธประวัติตอนใด ?

 

6. ใครแต่งหนังสือเรื่องไตรภูมิพระร่วง ?

 

7. สงครามไครเมีย ใครรบกับใคร ?


 

8. เล่าจื๊อเป็นเจ้าของลัทธิศาสนาอะไร ?

 

9. วันครู ตรงกับวันที่เท่าไร ?

 

10. ปฏิทินที่ใช้อยู่ทั่วโลกเวลานี้ เรียกว่าปฏิทินอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว