ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. น้ำตกไนแองการาอยู่ที่ไหน ?

 

2. สถานที่ทดลองอาวุธปรมาณูของอเมริกา อยู่ที่ไหน ?

 

3. หนองหารอยู่ในจังหวัดอะไร ?

 

4. ลีโอ ตอล สตอยคือใคร ?

 

5. เขื่อนยันฮี มีชื่อทางราชการว่าเขื่อนอะไร ?

 

6. ประเทศอะไรในเอเซียที่มีน้ำมันมากที่สุด ?

 

7. ดอกไม้อะไร ที่บานและหอมในเวลากลางคืน ?


 

8. พระปรางค์สามยอดที่จังหวัดลพบุรีเป็นแบบอะไร ?

 

9. วัดหลวงวัดใดไม่มีเจดีย์เลย ?

 

10. ชาปลูกมากในจังหวัดใดของไทย ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว