ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ใครเป็นผู้แต่งนิราศท่าดินแดง ?

 

2. จังหวัดใดทางภาคใต้ของไทยที่ปลูกข้าวมากที่สุด

 

3.สำนักเซ็นเจมส์ ( St . James ) อยู่ที่ไหน ?

 

4. พระพุทธชินราช เป็นพระพุทธรูปสมัยใด ?

 

5. ประเทศลาวมีพระเจ้าแผ่นดินหรือไม่ ?

 

6. เมืองเมกกะ อยู่ในประเทศใด ?

 

7. ธงชาติของอังกฤษ เรียกว่าอะไร ?


 

8. พระแท่นดงรัง อยู่ในจังหวัดใด ?

 

9. ใครเป็นเจ้าซาร์องค์สุดท้ายของรุสเซีย

 

10.ฮิโรชิมา มีชื่อเสียงสำคัญในประวัติศาสตร์โลกอย่างไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว