ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ชาวอินเดียสืบเชื้อสายมาจากชนชาติอะไร ?

 

2. ชาวยุโรปคนแรกที่ไปถึงประเทศจีน คือใคร ?

 

3. ใครเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการคิดทำฝนเทียมขึ้นใช้ในประเทศไทย ?

 

4. กษัตริย์พระองค์ใดในประวัติศาสตร์ไทยที่ชอบเสวยปลาตะเพียน ?

 

5. ประเทศใดที่นำระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐมาใช้เป็นประเทศแรก ?

 

6. บอกนามเดิมและเชื้อชาติของเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ?

 

7. ใครเป็นผู้ตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย ?


 

8. ชนชาติอะไรที่อยู่ทางตอนใต้ของสหภาพพม่า ?

 

9. หนุ่มศึกหาญ เป็นชื่อของใคร ?

 

10. ยอร์จ เบอร์เร์ด ชอร์ เคยได้รับรางวัลโนเบลหรือเปล่า ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว