ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. หมีขาวมีมากทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้ ?

 

2. อำเภอที่อยู่ทางใต้สุดของไทย คืออำเภออะไร ?

 

3. ภูเขาไฟอะไรที่สูงที่สุดในยุโรป ?

 

4. หาดเจ้าสำราญ อยู่ที่ไหน ?

 

5. ไทยลานนาเดิมอยู่ที่ไหน ?

 

6. ใครเป็นคนแรกที่คิดสร้างทางรถไฟ ?

 

7. ประเทศใดที่จัดให้คนสู้กับวัวเป็นกีฬาประจำชาติ ?


 

8.บริการ แปลจากภาษาอังกฤษคำใด ?

 

9. เมือประธานาธิบดีนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางไปจีนแดงเป็นครั้งแรก จีนแดงให้อะไรเป็นของที่ระลึก ?

 

10. วอลท์ ดิสนีย์ คือใคร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว