ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. SEA GAMES มีขึ้นครั้งแรกที่ไหน ?

 

2. มหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ของไทย อยู่ที่จังหวัดอะไร ?

 

3. ไทยกับจีนแดงมีการติดต่อเป็นครั้งแรกด้วยเรื่องอะไร ?

 

4. เพลงชาติของฝรั่งเศสชื่ออะไร ?

 

5. พวก Hottentots เป็นชนชาติไหน ?

 

6. สวนพฤกษชาติแห่งแรกของไทยอยู่ที่ไหน ?

 

7. อิหร่าน มีสินค้าอะไรที่สำคัญที่สุด ?


 

8. จิง โจ้ ( Kangaroo ) มีมากในประเทศใด ?

 

9. เกาะฮาวายอยู่ในประเทศใด ?

 

10. ใครเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด แห่งกองทัพสหประชาชาติคนแรกในสงครามเกาหลี ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว