ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ประเทศอียิปต์กับไทย ประเทศไหนจะมีพลเมืองมากกว่า ?

 

2. เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือเกาะอะไร ?

 

3. พระพุทธรูปปางป่าเลไลยก์ ที่สำคัญที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน ?

 

4. หนังสือที่เชอร์ชิลเขียนเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 2ชื่ออะไร ?

 

5. เมืองไทยของเรามีการสมโภชการสร้างเมืองหลวงครบ 200 ปี เมื่อใด ?

 

6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9มีพระชนมายุครบ 72 พรรษาเมื่อใด ?

 

7. อัตราการเพิ่มของประชากรไทยในปัจจุบัน ตกปีละเท่าใด ?


 

8. หลักฐานการทำทะเบียนราษฏร์เป็นหน้าที่ของหน่วยราชการใด ?

 

9. ก .ส . ช . ย่อมาจากอะไร ?

 

10. C . l . A .เป็นอักษรย่อของอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว