ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. วันสถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ ฯ เป็นกุมารของไทย ตรงกับวัน เดือน ปี อะไร?

 

2. ปัญจคีรีนครในชมพูทวีป หมายถึงอะไร ?

 

3. สถานีหัวลำโพง สร้างเสร็จเมื่อไร ?

 

4. ธงชาติของประเทศใด มีเครื่องหมายกากบาทขาวบนพื้นแดง ?

 

5. วงเวียน 22 กรกฎาตั้งขึ้นเพื่ออะไร ?

 

6. เครมลิน ( Kremlin ) คืออะไร ?

 

7. ใครเป็นสมเด็จเจ้าพระยา คนสุดท้ายของไทย ?


 

8. ในเมื่องไทยมีคนจีนพวกไหนอยู่มากที่สุด ?

 

9.รัฐอะไรในสภาพโซเวียต ที่มีผู้แทนของตนในองค์การสหประชาชาติ ?

 

10. ธิเบตในปัจจุบัน มีฐานะทางการเมืองอย่างไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว