ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. Z C V เป็นจำนวนอะไร ?

 

2. อาก้า เป็นชื่อของอะไร ?

 

3. พระพิฆเนศ เป็นเทพเจ้าของอาชีพอะไร ?

 

4. กรมสาธารณสุข เปลี่ยนชื่อเป็นอะไร ?

 

5. พระภิกษุที่เรียกว่า มหา นั้นต้องสอบไล่ได้ชั้นใด ?

 

6. ฐานันดรที่ 4 คือบุคคลเกี่ยวแก่สถาบันจำพวกไหน ?

 

7. กรุงเทพมหานครอยู่ใกล้เส้น Longtitude ที่เท่าใด ?


 

8. อ .ส. ร. เป็นชื่อย่อของอะไร ?

 

9. ใครเป็นผู้เขียน Uncle tom' s Cabin ?

 

10. Zoroaster คืออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว