j\ 9

ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ปลูกไมตรีอย่ารู้ร้าง สร้างไมตรีอย่ารู้โรย เป็น ภาษิตของใคร ?

 

2. Victoria Point อยู่ที่ไหน ?

 

3. Sigmund Froyd คืออะไร ?

 

4. ท่านไปหาฝรั่ง ก่อนเข้าห้องของเขา ต้องทำอย่างไร ?

 

5. เรือที่จะเข้าเทียบท่าเรือคลองเตยได้ มีระวางขับน้ำมากที่เท่าไร ?

 

6. ทางช้างเผือก คือแม่น้ำคงคาในสวรรค์ใช่หรือไม่ ?

 

7. เราใช้ตะกั่วบัดกรีอลูมิเนียมได้หรือไม่ ?


 

8. ถ้าเอาเพชรมาเผาไฟจะได้ก๊าซอะไร ?

 

9. วัตถุที่ใช้ทำตู้นิรภัย ทำด้วยอะไร ?

 

10. อะไรเป็นสารที่ใช้แก้ปฏิกิริยาของกรด ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว