ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ดื่มน้ำกระด้างมากมักจะทำให้เป็นอะไร ?

 

2. บักเตรีให้โทษแก่มนุษย์ทุกชนิดจริงหรือไม่ ?

 

3. ในยาสีฟันมีสารอะไรผสมอยู่เป็นสำคัญ ?

 

4. Telescope กับ Spectroscope ต่างกันอย่างไร ?

 

5. แสงจากโลกถึงดวงจันทร์นานเท่าไร ?

 

6. กระทรวงศึกษาธิการเดิมชื่อว่าอะไร ?

 

7. สัตว์อะไรที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษ ?


 

8. ช่างถ่ายภาพยนตร์หญิงคนแรกของไทย คือใคร ?

 

9. สังฆราชของอาณาจักรอังกฤษ อยู่ที่เมืองอะไร ?

 

10. พิธีเข้าสุหนัดของอิสลามมิกชน คือพิธีอะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว