ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ศุภอักษร หมายถึงอะไร ?

 

2.ฮิปโปโปเตมัส หรือช้างน้ำเป็นสัตว์น้ำจืด หรือน้ำเค็ม ?

 

3. Zionism คืออะไร ?

 

4. ใครเป็นคนเปิดเดินรถเมล์ขึ้นในกรุงเทพ ฯ เป็นคนแรก ?

 

5. โบราณวัตถุสมัยทวาราวดีในประเทศไทย ขุดพบที่ไหนมาก ?

 

6. หอรัษฎากรพิพัฒน์อยู่ที่ไหน ?

 

7. หริภุญไชญ อยู่ที่ไหน ?


 

8. พระพุทธชินราชอยู่ที่ไหน ?

 

9. ปิรามิดในประเทศอียิปต์มีกี่ด้าน ?

 

10. Winston Churchill คือใคร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว