ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. หัวหิน อยู่ในจังหวัดอะไร ?

 

2. แบบจำลองนครวัดในกรุงเทพมหานคร อยู่ที่ไหน ?

 

3 ใครเป็นผู้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ?

 

4. Aristotle เป็นชนชาติอะไร ?

 

5. สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ยาวเท่าไร ?

 

6.ใครแต่งหนังสือเรื่องพระร่วง ?

 

7.ภูเขาทองวัดสระเกศสูงกี่วา ?


 

8.เวลาเที่ยงวันที่กรุงเทพ ฯตรงกับเวลาอะไรที่ลอนดอน ?

 

9. ประเทศใดผลิตยางพาราเป็นสินค้าออกมากที่สุด ?

 

10. นักประพันธ์รัสเซียคนไหน ที่ไดรับรางวัลในเบลในสาขาวรรณกรรมแล้ว แต่ตนเองไม่ยอมรับ ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว