ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. จงบอกชื่อเมื่องที่ทำการเจราจาหยุดยิงในกรณีเกาหลี ?

 

2. ชาวเอเซียที่ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณคดี คือใคร ?

 

3. Eisenhower เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา คนที่เท่าไร ?

 

4. โลหะปราสาทคืออะไร ในประเทศไทยมีหรือไม ?่

 

5. ธงชาติอินเดีย มีเครื่องหมาย และมีสีอะไรบ้าง ?

 

6. ใครเป็นผู้บินข้ามหาสมุทรแอตแลนติค จากอเมริกาถึงยุโรป โดยไม่หยุดเลยได้สำเร็จเป็นคนแรก ?

 

7.ประเทศ ศรีลังกา ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษาทางราชการ ?


 

8. อิสราเอล , อังกฤษ และฝรั่งเศส เข้ารุกรานอียิปต์เมื่อปลายปี พ.ศ.2499 เพราะเหตุใด ?

 

9. พระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดของไทย เป็นพระพุทธรูปสมัยใด ?

 

10. พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ใด ซึ่งผนวชในระหว่างครองราชสมบัติเป็นพระองค์แรก ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว