ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. แหล่งใดในโลก ที่นับมีคนหนาแน่นมากที่สุดในโลก ?

 

2.บอกท่าเรือสำคัญที่สุดในเอเซียอาคเนย์ ?

 

3. ทำเนียบทางราชการของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชื่ออะไร ?

 

4. ประเทศใดที่อยู่ต่ำว่าระดับน้ำทะเล ?

 

5. เขื่อนอุบลรัตน์ อยู่ที่ไหน ?

 

6. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชสมภพ ณ ประเทศใด ?

 

7. ประเทศใดที่มีขนาดเล็กที่สุด ที่อยู่ทางตอนใต้ของไทย ?


 

8. ฟันแท้ของคนเริ่มงอกเมื่ออายุเท่าไร ?

 

9.ธาตุไอโอดีนที่คนได้รับนั้น ได้จากอาหารประ เภทไหน ?

 

10. ขุนตาลคืออะไร อยู่ที่ไหน ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว