ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. เมืองนิวยอร์ค ตั้งตามชื่อของใคร ?

2. แม่น้ำอะไรในอินเดียที่เชื่อกันว่าเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ?

 

3. อากาข่านคืออะไร ?

 

4. อาชญา อ่านอย่างไรจึงจะถูก ?

 

5. รัสปูติน คือใคร ?

 

6. ทางรถไฟสายใต้ลอดอุโมงค์ที่ใดบ้าง

 

7. กรงนกที่ใหญ่ที่สุดของไทยอยู่ที่ไหน ?


 

8. ประธานาธิบดของสหรัฐอเมริกาคนใดบ้าง บอกมาสักสองคนที่ถึงแก่กรรมเพราะถูกลอบยิง ?

 

9. ยานอวกาศของชาติใด ที่ไปลงบนดวงจันทร์แล้วทำการถ่ายภาพได้เป็นครั้งแรก ?


 

10. สถานีอวกาศที่โคจรรอบโลกในเวลานี้ชื่ออะไร ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว