ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. น้ำมีปริมาณหนาแน่นทีสุด เมื่ออุณหภูมิเท่าใด ?

 

2. วิตามินอะไรที่ช่วยป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟัน ?

 

3. พระพุทธรูปที่ใหญ่ทีสุด อยู่ที่ใด ?

 

5.แม่เหล็กทางภาคใต้ของไทย มีมากที่จังหวัดอะไร ?

 

6. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าของประเทศใด ที่มีขายมากที่สุดในตลาดเมืองไทย ?

 

7. ปลาสวายเป็นปลาน้ำเค็มหรือปลาน้ำจืด ?


 

8. โกเกียปาซา คืออะไร ?

 

9. แม่ทัพญี่ปุ่นคนใด ที่นำทัพตีสิงคโปร์แตก ในสงครามโลกครั้งที่ 2

 

10. โลหะอะไรมีดินขาวใช้ปั้นถ้วยชาม ?

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว