ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ไอเอสโอ 9002 คืออะไร ?

 

2. เรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของไทยคือเรือลำใด ?

 

3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนที่ 7 คือใคร ?

 

4. "ฟรังโคโฟน" คืออะไร ?

 

5. Y2K 2000 คืออะไร ?

 

6. ปี 2000 "ควีนมัม" พระมารดาของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ทรงมีพระชนมายุเท่าใด ?

 

7. ปี 2000 กีฬาโอลิมปิกจัดแข่งที่ไหน ?


 

8. ปี 2000 สหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีอะไร ?

 

9. ปี 2000 จีนมีหมีแพนด้าเหลืออยู่ในป่าประมาณกี่ตัว ?

 

10. ปี 2000 โลกมีประชากรประมาณเท่าใด ?

 

 

จรัส บุณยธรรมา

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว