ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ใครวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา ?

 

2. เมืองอุตสาหกรรมภาพยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน ?

 

3. เครื่องหมายหน้าหมวกตำรวจไทยเป็นตราอะไร ?

 

4. ใครจัดบริการรถเมล์ในกรุงเทพฯเป็นคนแรก ?

 

5. ใครพบมหาสมุทรแปซิฟิก ?

 

6. สัญญาณช่วยเหลือเมื่อเรืออัปปางคืออะไร ?

 

7. ใครสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ?


 

8. ใครคิดฆ่าเชื้อโรคเป็นผลสำเร็จเป็นคนแรกของโลก ?

 

9. วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญอย่างไรของไทย ?

 

10. "ถ้วยวิมเบิลดัน" ถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาอะไร ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว