ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. 'Old Glory' เป็นชื่อเพลงเก่าของประเทศใด ?

 

2. ชาวยุโรปคนแรกเดินเรือมาถึงอินเดียคือใคร ?

 

3. 'วันอีสเตอร์' คือวันอะไร ?

 

4. คำว่า 'เทือก' ของกีฬาแข่งเรือพาย คืออะไร ?

 

5. ปรากฏการณ์ฝนดาวตกที่หนาแน่นเรียกว่าอะไร ?

 

6. ใครคิดผลิตหลอดไฟฟ้ายี่ห้อ 'ฟิลิปส์' ?

 

7. 'ไฮแจ๊ค' คืออะไร ?


 

8. การผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในไทยมีกี่วิธี ?

 

9. ผู้สร้างเมืองอุดรธานีคือใคร ?

 

10. ใครประดิษฐ์วิทยุและโทรเลข ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว