ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. ไทยเรียก 'จานผี' ฝรั่งเรียกอะไร ?

 

2. 'ประเทศอาหรับตะวันตกเฉียงใต้' มีประเทศใดบ้าง ?

 

3. หมู่บ้านหัตถกรรมทำร่ม 'ร่มบ่อสร้าง' อยู่ที่ไหน ?

 

4. 'เมืองน้ำเค็ม แต่มีชื่อในการทำน้ำตาลหวาน' หมายถึงจังหวัดใด ?

 

5. ประเทศใดผลิตยางพาราเป็นอันดับ 1 ของโลก ?

 

6. ถิ่นกำเนิดของโคคาโคล่า อยู่ที่เมืองใดของสหรัฐอเมริกา ?

 

7. ผลไม้อะไรที่พระผู้เป็นเจ้าหวงห้ามไม่ให้อาดัมและอีฟกิน ?

 

8. ปรมาณูที่ถูกทิ้งครั้งแรกที่เมืองใด ?

 

9. 'พุทธเกศ' คือชื่อเรียกชาติใดในสมัยกรุงศรีอยุธยา ?

 

10. 1 ศตวรรษมีกี่ปี ?

จรัส บุณยธรรมา

 

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว