ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. วัดที่ลงท้ายว่า 'ราชวรมหาวิหาร' หมายถึงอะไร ?

 

2. อวัยวะเดียวในร่างกายที่ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย คืออะไร ?

 

3. จิตรกรรมฝาผนังในวัดพระแก้วจารึกเรื่องอะไร ?

 

4. ผ้าพันคอลูกเสือในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้รูปใดเป็นสัญลักษณ์ ?

 

5. เด็กเป็นโรคเบาหวานได้หรือไม่ ?

 

6. ยอดดอยไหน เป็นที่ตั้งตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ?

 

7. ชาวอินเดียเรียกใครว่า 'ปาปูจี' ?


 

8. รางวัลโนเบลมีกี่สาขา ?

 

9. ผู้นำการปฏิวัติจีนมาสู่การปกครองระบอบสาธารณรัฐคือใคร ?

 

10. พม่ายกทัพตีค่ายบางระจันกี่ครั้งจึงแตก ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว