ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. กษัตริย์ไทยพระองค์ใดเป็นองค์สุดท้ายที่ออกทำศึกสงครามด้วยพระองค์เอง ?

 

2. 'สงครามเก้าทัพ' ทำให้เกิดวีรสตรีไทย 2 คนคือใคร ?

 

3. ใครแบ่งเสียงดนตรีเป็น 8 ระดับเป็นคนแรก ?

 

4. 'The Star-Spangled banner' เป็นชื่อเรียกเพลงของชาติใด ?

 

5. กระทรวงแรกที่จัดตั้งสมัยรัชกาลที่ 5 คือกระทรวงอะไร ?

 

6. สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ประสูติที่ไหน ?

 

7. 'ปารีสตะวันออก' คือเมืองใดของจีน ?


 

8. 'เจ้าสัว' เป็นสมญานามของรัชกาลใด ?

 

9. มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของไทยมีแห่งใด ?

 

10. ใครเสนออังกฤษเช่าเกาะสิงคโปร์จากสุลต่านยะโฮร์ในปี 2362 ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว