ความรู้รอบตัว

ทดลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับ
หากต้องการคำตอบให้กดสวิทช์ แล้วจะเฉลยให้

 

1. แม่น้ำสายใดยาวที่สุดในเอเชีย ?

 

2. ใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า ?

 

3. ปืนใหญ่ 75 กระบอกตั้งอยู่รายรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีความหมายอย่างไร ?

 

4. พระภิกษุองค์ใดที่ยูเนสโกประกาศให้เป็นปูชนียบุคคลสำคัญของโลก ?

 

5. ทำไมวันครูต้องเป็นวันพฤหัสบดี ?

 

6. ยานลำใดสำรวจพื้นดาวอังคาร ?

 

7. สองพี่น้องนายกรัฐมนตรีคู่เดียวของไทยคือใคร ?


 

8. ใครประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำ ?

 

9. ประเทศเดียวในทวีปแอฟริกา ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คือประเทศไหน ?

 

10. คนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล "การต่อสู้กับความยากจน" ของสหประชาชาติคือใคร ?

 

จรัส บุณยธรรมา

 

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ความรู้รอบตัว